OZ Cestou necestou, so sídlom Drotárska cesta 4, 81102 Bratislava, IČO: 42270880, DIČ: 2023783289, registrované na MVSR dňa 3.5.2013, číslo spisu: VVS/1-900/90-41511 (ďalej len “OZ CN”) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi OZ CN a kupujúcim (ďalej ako „kupujúci“).

1.   Definícia pojmov

 • OZ CN je občianske združenie, ktorého cieľom je inšpirovať ľudí cestovať na všetky svetové strany a spoznávať nepoznané.
 • Online prezentácia je prezentácia o cestovaní, ktorú si kupujúci môže pozrieť z pohodlia domova. Kupujúci si môže kúpiť vstupenku na online prezentáciu zvukovoobrazového záznamu (ďalej len „vstupenka“) prostredníctvom stránky online.cestounecestou.sk. Aktuálny zoznam je uverejnený na stránke online.cestounecestou.sk
 • Kupujúci je osoba, ktorá si zakúpila vstupenku alebo iný produkt prostredníctvom elektronického obchodu na stránke online.cestounecestou.sk
 • Cena je uvedená na stránke online.cestounecestou.sk a je aktuálna a platná v dobe objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH.

2.  Objednávka online prezentácie

 • Kupujúci si môže zakúpiť vstupenku aj z archívu, ktorá je dostupná minimálne 72 hodín od zakúpenia. Pokiaľ si kupujúci kúpi vstupenku, pričom uverejnenie online prezentácie je iba plánované, kupujúci má právo si pozrieť online prezentáciu 7 dní od doby, kedy bude online prezentácia uverejnená. V prípade kúpy viacerých online prezentácií, ktoré sú spojené do jedného produktu – či už tematicky alebo viac online prezentácii jedného autora, kupujúci má právo pozrieť si online prezentácie takú dobu, aká je určená a napísaná v popise konkrétneho produktu pri kúpe (od 15 do 60 dní, v závislosti od množstva online prezentácii v balíčku).
 • Po uhradení platby prostredníctvom stránky online.cestounecestou.sk je kupujúcemu vytvorené konto v členskej zóne, v ktorej je mu automaticky udelený prístup k online prezentácii. O vytvorení konta v členskej zóne je kupujúci informovaný taktiež prostredníctvom e-mailu a náhodne vygenerované heslo si môže kedykoľvek zmeniť.
 • Platby platobnou kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o platobnej karte nespracúva OZ CZ. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo licencie je H-EN-I-1064/2013.

3.  Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je oprávnený použiť vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Zdieľanie prístupových údajov tretím stranám, alebo akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.
 • V prípade, že ste si na stránke online.cestounecestou.sk zakúpili vstupenku, podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné od kúpy vstupenky odstúpiť.

4.   Reklamačný poriadok

 • V prípade, ak zakúpená online prezentácia nefunguje, kupujúci má nárok na vrátanie vstupného alebo vybranie si iných online prezentácií na stránke online.cestounecestou.sk, alebo výber vstupeniek na živé podujatia Cestou necestou, ktoré sú uvedené na cestounecestou.sk. Reklamáciu môže vykonať výhradne zaslaním e-mailovej správy na adresu objednavky@cestounecestou.sk.
 • V prípade reklamácie prostredníctvom e-mailu OZ CN v lehote do 7 pracovných dní od doručenia reklamácie zašle kupujúcemu vyjadrenie k reklamácii a navrhne kupujúcemu možnosti vyriešenia problému.

5.   Ochrana dát, osobných údajov

Tieto podmienky sú platné od 23.11.2021