Všetko sa dozvieš v dvoj minútovom videu (video s titulkami, bez zvuku)

Ako hodnotiť prezentácie

Budeme veľmi radi, ak prezentácie, ktoré ste si pozreli, budete hodnotiť. Ideálne priamo na hlavnej stránke prezentácie, aby boli hodnotenia viditeľné pre všetkých (ako je napríklad tu). Je úžasné, že hodnotíte aj priamo v členskej zóne, avšak žiaľ tieto hodnotenia sú súkromné a ľudia, ktorí nemajú prístup, ich nevidia. Samozrejme, rozmýšľame ako to urobiť lepšie (ľudia s prístupom k 1 prednáške a celoročne to majú inak vyriešené).

Napríklad Vierka má jedno hodnotenie v členskej zóne:

To však nie je vidno mimo členskej zóny: